top of page

Detailní pohled na životní pojištění

Životní pojištění není jen finanční produkt; je to základní kámen dlouhodobého plánování, který zajišťuje ochranu Vás a Vašich nejbližších v nejistých časech. Výběr správného životního pojištění je kritickým rozhodnutím, které vyžaduje pochopení různých aspektů a možností, které tento nástroj nabízí.


Proč je životní pojištění důležité?


Život je skutečně nepředvídatelný. Nehody, nemoci a nečekané události si nevybírají podle toho, jak jste vzdělaní, kolik Vám je let, jak dobrou máte práci, kde bydlíte nebo v jak skvělé formě se cítíte. Občas stačí být ve špatný okamžik na špatném místě, občas i přes veškerou životosprávu se v těle děje něco nedobrého, o čem jsme neměli ani ponětí. Týká se to zkrátka všech bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání. Následně tyto události mohou dramaticky změnit finanční stabilitu rodiny a obrátit život doslova naruby. Zde vstupuje do hry životní pojištění - jako záchranná síť, která chrání Vás a Vaše blízké před finančními dopady těchto událostí. Ať už se jedná o splacení dluhů, zajištění vzdělání pro Vaše děti nebo poskytnutí prostředků pro pokračování života bez finančního zatížení. Životní pojištění nabízí zásadní klíčovou podporu.


Kdy životní pojištění sjednat?


 • Čím dříve, tím lépe: Cena pojistného se obvykle s věkem zvyšuje, přibývají zdravotní komplikace a tím se i začínají objevovat přirážky a výluky. Toto se v praxi děje bohužel u čím dál tím mladších lidí.

 • Před významnými životními událostmi: Například před svatbou, narozením dítěte nebo pořízením nemovitosti.

 • V případě změny životní situace: Například změna zaměstnání, výše příjmu nebo rodinného stavu.

Důležité faktory při výběru


Výběr životního pojištění by měl odrážet Vaše individuální potřeby a okolnosti. Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit:


Rozsah pojištění – jednotlivá rizika: Vyberte, která rizika chcete mít kryta, od úmrtí až po dlouhodobou neschopnost práce. Jednotlivá rizika v podstatě dělíme do 3 skupin:


 • Smrt. Jedná se o riziko, které neslouží Vám, ale je primárně určeno pro zajištění Vaší rodiny.

 • Dlouhodobá ztráta příjmu. Zde řešíme především situace, které mají dlouhodobý, často nezvratný dopad na životní situaci. Patří sem přiznání invalidního důchodu, trvalé následky úrazem, prodělané závažné onemocnění či pojištění dlouhodobé péče.

 • Krátkodobá ztráta příjmu. Jedná se o situace, které po čase pominou, skončí. Řadíme sem denní dávky úrazem, kdy za každý den trvání úrazu dostanete přesnou vámi zvolenou částku nebo procento za rozsah úrazu v rámci krátkodobého tělesného poškození. Mimo jiné sem patří i denní dávky při pracovní neschopnosti, hospitalizace či ošetřovné za péči o nemocného člena rodiny.


Limity pojištění - finanční situace a závazky: Určení správné výše krytí vyžaduje na jedné straně pečlivou analýzu Vašich příjmů, zmapování Vašich finančních rezerv a majetku, který člověk vlastní a může ho v případě průseru použit či zpeněžit. Na straně druhé je nezbytné zanalyzovat náklady, finanční závazky, potřeby Vaší rodiny a počet závislých osob.


V ideálním případě by výše krytí měla pokrýt všechny významné dluhy, jako je např. hypotéka, a zároveň poskytnout finanční rezervu, která umožní Vašim blízkým pokračovat ve svém životním stylu, dětem pak dostudovat.


Výše pojistného: Záleží na sjednaných rizicích, věku a zdravotním stavu pojistníka. Najděte rovnováhu mezi krytím a výší pojistného, kterou jste ochotni platit.


Daňové zvýhodnění: V případě, že máte investiční životní pojištění, máte nárok na daňově zvýhodnění. Můžete si odečíst od základu daně zaplacené pojistné za hlavní riziko smrti a investici, a to až do výše 48 000 Kč ročně. Osobně však pro daňové odpočty vidím na trhu daleko výhodnější možnosti než je investiční životní pojištění.


Životní pojištění a hypotéka


Pokud máte hypoteční úvěr, měla by to být téměř morální povinnost sjednat si životní pojištění. Důvodů, proč byste měli zvážit sjednání životního pojištění je několik:


 • Ochrana Vaší rodiny: V případě Vaší smrti by životní pojištění pomohlo Vašim nejbližším splatit zbývající dluh z hypotéky nebo splátky hypotéky i nadále bez dopadů na životní úroveň zvládat. Zajistilo by jim to jistotu střechy nad hlavou a finanční stabilitu. Bez životního pojištění by se Vaše rodina mohla ocitnout v tíživé finanční situaci a hrozilo by jim, že o nemovitost přijdou.


 • Ochrana vás: A co teprve, pokud byste se stali invalidním. Dnes každý 15. člověk v ekonomicky aktivním věku pobírá nějaký stupeň invalidního důchodu. Nejen, že se sníží přínos do rodiny, často naopak ještě dochází k jeho odčerpávání kvůli zvýšeným nákladům na zdravotní péči. Nemluvě o situaci, pokud další člen rodiny kvůli péči o nemocného člena rodiny musí odejít z práce. Tak kolik telefonních čísel máte v telefonu?

 • Ochrana banky: Životní pojištění nebo-li bankopojištění (tzv. pojištění schopnosti splácet). Banky v některých případech vyžadují u hypotečních úvěrů sjednání úvěrového pojištění, které chrání banku v případě nesplacení dluhu. Životní pojištění slouží jako alternativa úvěrového pojištění a ve většině případech je i výhodnější. O zásadních rozdílech a detailech se můžeme pobavit někdy jindy, v jiném článku


Na co si dát pozor


 • Správně vyplněný zdravotní dotazník. Každá pojišťovna má své podmínky pro přijetí do pojištění. Ty se můžou lišit podle věku a zvoleného požadovaného krytí. Zpravidla stačí vyplnit zdravotní dotazník. Na otázky odpovídejte vždy pravdivě a co nejpřesněji, aby nedošlo k problémům při vyplácení pojistného plnění. Nekompletní nebo nepravdivé informace mohou vést v lepším případě jen k zamítnutí plnění Vaší pojistné události. Jindy si pojišťovna dožádá i lékařskou zprávu. Může to být pro mnohé otravné. Je však potřeba si uvědomit, že v případě pojistné události, pojišťovna vyplácí klidně i miliony. Já zde spíše vidím pozitivum. Když si nás pojišťovna tzv. proklepne a do pojištění nás vezme, nemá pak sebemenší důvod s výplatou odškodného otálet. Častá obava klientů je, že budou platit poplatek za vyplnění nebo doložení lékařské zprávy od lékaře. Nebojte, i na to většina pojišťoven pamatuje. Stačí si vzít doklad o zaplacení a pojišťovna poplatek proplatí zpět.


Výluky a omezení:

 • Obecné: Pojistná smlouva přesně definuje rozsah krytí pojistných rizik a pojistné podmínky obsahují výluky, na které se pojištění nevztahuje. Při sjednávání pojištění jim vždy věnujte pozornost.

 • Individuální: V některých případech, po prozkoumání Vašeho zdravotního stavu pojišťovnou je možné, že dostanete výluku. Velmi často se to týká např. v historii prodělaných úrazů kloubů, jako např. kolen, ramen apod. Pokud Vám kloktá koleno a už jste byli na 2 operacích, je zde velké riziko, že k tomu dojde bohužel znovu.

Aktualizace pojistné smlouvy: S měnícími se životními okolnostmi je důležité Váš pojistný produkt pravidelně aktualizovat, aby odpovídal Vašim aktuálním potřebám a životní situaci. Nejčastější důvody aktualizace pojistky je změna pracovní činnosti, nová sportovní aktivita nebo změna Vašich nákladů či příjmů. S aktualizaci navíc často získáte nový, moderní produkt s širším rozsahem krytí.


Nepleťte si životní či rizikovou pojistku s úrazovým pojištěním! Zatímco životní nebo rizikové pojištění plně pokrývá jak úrazy, tak nemoci, úrazové pojištění kryje jen úrazové děje. Ty se charakterizují tím, že jejich příčina pramení ve vnějším okolí, tj. zakopnu o kámen (vnější příčina) vs. křuplo mi v koleni (ono samo = vnitřní příčina, neplní se z úrazu).


Důvody proč neřešit jen úrazy, ale i nemoci najdeme ve statistikách. V roce 2023 (1. pol.) – pouhých 4,3% úmrtí bylo způsobeno úrazem, zbylých 95,7% nemocí. V podstatě stejná procenta najdeme i u invalidních důchodů, kdy 4% invalidit bylo způsobeno úrazem, 96% nemocí.


Důležité je také vědět, že cílem životního pojištění není investování.  Na to zpravidla existují vhodnější, levnější a pro klienta výhodnější způsoby, kdy se jejich možnosti po letošní důchodové reformě ještě rozšířily.Závěr


Zapojení životního pojištění do Vašeho finančního plánování je nejen projevem zodpovědnosti, ale také strategickým rozhodnutím, které může výrazně přispět k Vaší dlouhodobé finanční stabilitě.


Nezapomeňte, že kvalitní poradenství může být neocenitelné při navigaci složitým světem životního pojištění. Jako Váš finanční zprostředkovatel jsem zde, abych Vám pomohla najít nejlepší možné řešení a zajistila, že Vaše finanční budoucnost bude bezpečná.


Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoci s výběrem nebo aktualizací Vašeho životního pojištění, neváhejte se na mě obrátit. Jsem zde, abych Vám pomohla s výběrem pojistky, která nejlépe vyhovuje Vašim potřebám.Pamatujte, že životní pojištění je důležitý nástroj pro finanční zabezpečení Vaší rodiny.

Pojďme Vaší pojistku zkontrolovat.
13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Přihlaste se k odběru novinek!

Děkujeme, že jste se přihlásili!

bottom of page